Kontakt

Praktyka Prywatna Maciej Gołąb mieści się w Kościanie ­Rynek 19 ­wejście obok lub przez "Aptekę Centralną" (obok "Apteki pod Orłem"). Oznakowanie mojej praktyki znajduje się w witrynie apteki. Sam gabinet mieści się na drugim piętrze ­ pokój numer 210 (można skorzystać z windy lub schodów) ­ tablica kierunkowa do gabinetu mieści się obok windy.

 

Przyjmuję w każdy poniedziałek od godziny 15:00 ­ oraz czwartek od godziny 16:00 tak długo jak są umówieni pacjenci (maksymalnie do 21:00).

 

Rejestracja do gabinetu wyłącznie elektroniczna przez portal: www.znanylekarz.pl 

 

Nie prowadzę leczenia/terapii przez telefon lub w formie wymiany elektronicznej. Proszę aby osoby chcące podjąć leczenie lub skorzystać z porady umawiały się na wizytę bez pośredników. Dla mnie zawsze ważne jest: kto, kiedy i dlaczego poszukuje dla siebie pomocy.

Oferta

W gabinecie zajmuję się diagnozowaniem oraz terapią chorób i zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych lub związanych z lękiem (tzw. "nerwicowych"), bezsenności, uzależnień i współuzależnienia, schizofrenii (zaburzeń podobnych do schizofrenii, urojeniowych), zaburzeń afektywnych (związanych z nastrojem), zaburzeń emocjonalnych i zachowania u osób upośledzonych umysłowo lub z różnego rodzaju uszkodzeniami układu nerwowego (spowodowanymi innymi schorzeniami, w tym procesami otępiennymi).

Oferuję też rozmaitego rodzaju poradnictwo: ogólnolekarskie, związane z profilaktyką rozmaitych zaburzeń (w tym psychicznych), związane z możliwościami leczenia, dostępną ofertą terapeutyczną, psychoedukację, związane z orzecznictwem, możliwością uzyskania wsparcia (jego budowania lub rozbudowy) w środowisku.

Podejmując decyzje dotyczące rodzaju proponowanego leczenia opieram się zawsze na Medycynie Opartej na Dowodach, równocześnie nie utrzymuję kontaktów z firmami farmaceutycznymi. Uważam że zdrowie Pacjentów i prawa rynku, same w sobie, stanowią istotny konflikt interesów. Konflikt ten staram się rozwiązywać samodzielnie, uaktualniając swoją wiedzę i umiejętności.

Czasami zdarza się tak, że nie potrafimy już sobie z czymś sami poradzić lub nieskuteczne okazały się próby rozwiązania sytuacji dla nas trudnej. Warto w takiej chwili zwrócić się do kogoś o pomoc – niekoniecznie używając „medycznego” określenia swojego problemu. Ważne jest to, czym dla nas samych jest nasz problem i czy potrafimy sobie z nim (czasami z pomocą innych) poradzić.

W swojej pracy zawodowej jestem przekonany do pracy zespołowej, takiej w której istnieje możliwość konsultowania leczonych przez siebie Pacjentów lub równoczesnej terapii/leczenia u innego specjalisty. Jeżeli jest zatem taka potrzeba ­ korzystam i proponuję oferty innych terapeutów: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy innych specjalności, dietetyków klinicznych, rehabilitantów. Często korzystam też z pomocy pracowników socjalnych, asystentów lub członków rodzin. Praca z Pacjentem w gabinecie odbywa się już od pierwszego spotkania. Jej kierunek, tempo i zakładane cele są zawsze wynikiem wspólnych z Pacjentem ustaleń.

Zajmuję się leczeniem pacjentów dorosłych, nie mam dostatecznego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. W zakresie leczenia uzależnień nie zajmuję się programami redukcji szkód, nauki kontrolowanego używania środków psychoaktywnych, terapią awersyjną. Celem terapii uzależnień jest u mnie zawsze proces zdrowienia rozumiany jako trzeźwienie. Przyjmuję, że istotą każdego uzależnienia jest utrata kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnej (lub zachowaniem), a fundamentem zdrowienia (trzeźwienia) jest uznanie przez pacjenta bezsilności wobec tego faktu.

Do gabinetu można rejestrować się drogą elektroniczną na portalu www.znanylekarz.pl - wizyty lekarskie pierwszorazowe i kontrolne. Wizyty domowe na terenie powiatu kościańskiego (wyłącznie) realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu (preferowana droga elektronicznej korespondencji w tym celu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - proszę wówczas opisać główne (węzłowe) problemy z którymi się Pacjent boryka, proszę również krótko opisać swoje oczekiwania wobec mojej osoby).

Na sesje terapeutyczne umawiam się wyłącznie po osobistej rozmowie (po wcześniejszej wizycie lekarskiej - pierwszorazowej i diagnostycznej). Pierwsze dwa spotkania po diagnostycznej wizycie lekarskiej poświęcone są takim tematom jak: gotowość osoby zgłaszającej się do podjęcia terapii, jej wyobrażenia dotyczące jej przebiegu, oczekiwań wobec terapii (i terapeuty). Często nastawienie i oczekiwania Pacjentów muszą być skonfrontowane z realnymi możliwościami samej terapii oraz terapeuty. Na spotkaniach tych omawiamy też same zasady terapii oraz cele do której będzie ona zmierzać. Cele te w trakcie samego procesu terapii mogą ulegać zmianie. Psychoterapia, sama w sobie, nie powinna być drogą donikąd. Jeżeli po trzech spotkaniach z pacjentem dojdziemy do porozumienia w sprawie celów terapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Rozpoczęte sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu (stały dzień i stała godzina). Sesje terapeutyczne prowadzę wyłącznie w języku polskim.

Istnieje możliwość telekonsultacji - Skype - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (preferowana droga elektronicznej korespondencji w tym celu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Nie prowadzę sesji terapeutycznych tą drogą (Skype).

Ważnym jest aby zgłaszała się z prośbą o wizytę sama osoba zainteresowana. Nie wolno mi ingerować w czyjeś życie wbrew jej intencjom. Zawsze rozumiem zagubione i szukające pomocy dla swoich najbliższych osób rodziny, ale do momentu kiedy to one same nie zgodzą się na kontakt z psychiatrą, moje wobec nich interwencje nie są możliwe.

Informuję również o tym, że osoby rejestrujące się na portalu www.znanylekarz.pl i nie zgłaszające się na wizyty (bez ich wcześniejszego odwoływania) będą miały blokowaną możliwość kolejnych wizyt (odbywa się to automatycznie za pomocą samego rejestrującego portalu). W sytuacji zawartego kontraktu terapeutycznego - tego typu sytuacje są w nim uregulowane (obowiązuje zawsze dokonanie płatności za nieodwołaną sesję terapeutyczną).

W swoim gabinecie pracuję w sposób planowy. Nie udzielam porad w trybie nagłym czy pilnym. Taki sposób pracy gabinetu umożliwia rozłożenie jego czasu pracy tak, aby zaspokoić potrzeby wszystkich rejestrujących się osób.

Z zasady nie udzielam żadnych informacji drogą telefoniczną.

W razie konieczności pilnej wizyty proszę o kontakt na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach nagłych można też przyjeżdżać na izbę przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie (wjazd od Placu Paderewskiego 1A), mam zwykle dyżury we wtorki od godziny 16:00 (można wcześniej sprawdzić czy w danym dniu jestem na dyżurze dzwoniąc pod numer: centrala szpitala, prosząc o połączenie z izbą przyjęć).

Jestem członkiem zwyczajnym: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, Sekcja Naukowa Suicydologii), Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. W związku z tym podlegam wymogom merytorycznym i etycznym powyższych Towarzystw.

Moją główną profesją jest zawód lekarza, zajmuję się zatem szeroko pojętymi zaburzeniami zdrowia. Nie świadczę usług związanych z coachingiem, rozwojem osobistym, psychoterapią „estetyczną”. Zakładam, że osoba która nie cierpi na żadne ze znanych mi zaburzeń zdrowia, posiada dostateczne zasoby do tego aby samodzielnie i odpowiedzialnie podołać temu zadaniu. Nic tak nie rozwija, jak samodzielne radzenie sobie z problemami życia codziennego.

Wszelkie wątpliwości i pytania, których powyższy opis nie rozjaśnia, można kierować bezpośrednio na moje adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.