Kontakt

Praktyka Prywatna Maciej Gołąb mieści się w Kościanie ­Rynek 19 ­wejście obok lub przez "Aptekę Centralną" (obok "Apteki pod Orłem"). Oznakowanie mojej praktyki znajduje się w witrynie apteki. Sam gabinet mieści się na drugim piętrze ­ pokój numer 210 (można skorzystać z windy lub schodów) ­ tablica kierunkowa do gabinetu mieści się obok windy.

Przyjmuję w każdy poniedziałek od godziny 16:00 ­ tak długo jak są umówieni pacjenci (maksymalnie do 21:00), czwartek od godziny 18:00 (maksymalnie do 21:00).

Rejestracja osobista (w godzinach pracy gabinetu) lub telefoniczna: 783548877 (wyłącznie w poniedziałki 7:00 - 9:00 lub czwartki w godzinach 9:00 - 11:00); można rejestrować się też drogą elektroniczną: balogwitek@tlen.pl lub przez portal www.znanylekarz.pl telefon 655214177

Filia Praktyki Prywatnej Maciej Gołąb   mieści się w Centrum Medycznym Hubert Wschowa ul. Cicha 7 http://cmhubert.pl; rejestracja: 655408180, 655214177 lub przez portal www.znanylekarz.pl

Nie prowadzę leczenia/terapii przez telefon lub w formie wymiany elektronicznej. Proszę aby osoby chcące podjąć leczenie lub skorzystać z porady umawiały się na wizytę bez pośredników. Dla mnie zawsze ważne jest: kto, kiedy i dlaczego poszukuje dla siebie pomocy.

Oferta

W gabinecie zajmuję się diagnozowaniem i terapią chorób i zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych lub związanych z lękiem ("nerwicowych"), bezsenności, uzależnień i współuzależnienia, schizofrenii (zaburzeń podobnych do schizofrenii, urojeniowych), zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania u osób upośledzonych umysłowo lub z różnego rodzaju uszkodzeniami układu nerwowego (spowodowanymi innymi schorzeniami).

Oferuję też rozmaitego rodzaju poradnictwo: ogólnolekarskie, związane z profilaktyką rozmaitych zaburzeń (w tym psychicznych), związane z możliwościami leczenia, dostępną ofertą terapeutyczną, psychoedukację, związane z orzecznictwem, możliwością uzyskania wsparcia (jego stworzenia lub rozbudowy) w środowisku.

Czasami zdarza się tak, że nie potrafimy już sobie z czymś sami poradzić lub nieskuteczne okazały się próby rozwiązania sytuacji dla nas trudnej. Warto w takiej chwili zwrócić się do kogoś o pomoc – niekoniecznie używając „medycznego” określenia swojego problemu. Ważne jest to, czym dla nas samych jest nasz problem i czy potrafimy sobie z nim (czasami z pomocą innych) poradzić.

W swojej pracy zawodowej jestem przekonany najbardziej do pracy zespołowej, takiej w której istnieje możliwość konsultowania leczonych przez siebie Pacjentów lub równoczesnej terapii/leczenia u innego specjalisty. Jeżeli jest zatem taka potrzeba ­ korzystam i proponuję oferty innych terapeutów: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy innych specjalności. Często korzystam też z pomocy pracowników socjalnych, asystentów lub członków rodzin. Praca z Pacjentem w gabinecie odbywa się już od pierwszego spotkania. Jej kierunek, tempo i zakładane cele są zawsze wynikiem wspólnych z Pacjentem ustaleń.