Kontakt

Praktyka Prywatna Maciej Gołąb mieści się w Kościanie ­Rynek 19 ­wejście obok lub przez "Aptekę Centralną" (obok "Apteki pod Orłem"). Oznakowanie mojej praktyki znajduje się w witrynie apteki. Sam gabinet mieści się na drugim piętrze ­ pokój numer 210 (można skorzystać z windy lub schodów) ­ tablica kierunkowa do gabinetu mieści się obok windy.

 

Przyjmuję w każdy poniedziałek od godziny 15:00 ­ oraz czwartek od godziny 16:00 tak długo jak są umówieni pacjenci (maksymalnie do 21:00).

 

Rejestracja do gabinetu wyłącznie elektroniczna przez portal: www.znanylekarz.pl 

 

Nie prowadzę leczenia/terapii przez telefon lub w formie wymiany elektronicznej. Proszę aby osoby chcące podjąć leczenie lub skorzystać z porady umawiały się na wizytę bez pośredników. Dla mnie zawsze ważne jest: kto, kiedy i dlaczego poszukuje dla siebie pomocy.

O mnie

Urodziłem się w Poznaniu i tam ukończyłem Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego na Wydziale Lekarskim. Od 1993 rozpocząłem swoją pracę w Poznaniu już jako lekarz: w Klinice Opieki Paliatywnej (lekarz stażysta). Od 1994 roku zacząłem pracować w szpitalu, z którym do dnia dzisiejszego jestem związany (z krótkimi przerwami) - Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Podczas pracy na różnych oddziałach uzyskałem pierwszy a potem drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii. Dzięki pracy na Oddziale Leczenia Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia miałem okazję szkolić się początkowo w Studium Pomocy

Psychologicznej a później Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Szkolenia te - przygotowujące do profesjonalnego zajmowania się terapią uzależnień i współuzależnienia - organizowane były przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i działam w dwóch jego sekcjach: Sekcji Naukowej Suicydologii i Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Dzięki aktywności w tej ostatniej sekcji uzyskałem certyfikat specjalisty terapii środowiskowej. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz.

Odbywałem w ciągu około dwudziestu lat szereg szkoleń, warsztatów, treningów mających doskonalić mój warsztat służący pomaganiu innym, również w zakresie tzw. pracy własnej (w tym dwuletnia terapia indywidualna w konwencji Gestalt). Poza doszkalaniem się zgodnym z wymogami ustawy o zawodzie lekarza, szkoliłem się w zakresie terapii systemowej, psychodramy, podejścia psychodynamicznego. Dzięki Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu ukończyłem szkolenie w zakresie tego podejścia.

Moje obecne główne miejsce zatrudnienia to Willa im. Jana Mazurkiewicza (oddział ogólnopsychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościane) oraz Zespół Leczenia Środowiskowego w Kościanie.

W końcu – chciałbym wspomnieć, że lubię mówić o sobie jako o kościaniaku urodzonym w Poznaniu (mieszkam na stałe w Kościanie od 2002 roku).